TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI İSTİHDAM ETMEME CEZASI

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3114 TL
Ceza Kime Verilir: Firma


TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.206 TL
Ceza Kime Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi


TEHLİKELİ YÜK TAŞIMASINDA İZİN VE BELGE ZORUNLULUĞU

İlgili Kanun: Madde 28 – 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.
Cezası: 602 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı


SRC5/ADR SERTİFİKALI SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETME ZORUNLULUĞU

İlgili Kanun: Madde 28 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 625 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı


SRC5/ADR SERTİFİKASI ALMA ZORUNLULUĞU

İlgili Kanun: Madde 28 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 248TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü


SERTİFİKALI AMBALAJ KULLANMAMA CEZASI

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.206 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici


ETİKET, İŞARET VE TURUNCU PLAKALARI KULLANMAMA CEZASI (GÖNDERİCİYE)

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.206 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici


ETİKET, İŞARET VE TURUNCU PLAKALARI KULLANMAMA CEZASI (TAŞIYICIYA)

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 602 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı


ETİKET, İŞARET VE TURUNCU PLAKALARI KULLANMAMA CEZASI (SÜRÜCÜYE)

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 120 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü


ARAÇTA TAŞIMA EVRAKI BULUNDURMAMA CEZASI

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 602 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici


ARAÇTA YAZILI TALİMAT BULUNDURMAMA CEZASI (GÖNDERENE)

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 301 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici


ARAÇTA YAZILI TALİMAT BULUNDURMAMA CEZASI (TAŞIMACIYA)

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 – (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 301 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı


ARAÇTA YAZILI TALİMAT BULUNDURMAMA CEZASI (SÜRÜCÜYE)

İlgili Kanun: Madde 28 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 60 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü


ARAÇTA ADR UYGUNLUK BELGESİ BULUNDURMAMA CEZASI

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.206 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı


ARAÇTA TAŞIMA İZİN BELGESİNİN FOTOKOPİSİNİ BULUNDURMAMA CEZASI

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 60 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü


ARAÇTA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ BULUNDURMAMA CEZASI

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 602 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı


İDARİ PARA CEZALARININ HER YIL ARTIRIM ORANI

İlgili Kanun: Madde 28 – 5
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.


GÖNDERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Gönderici


PAKETLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Paketleyen


YÜKLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Yükleyen


DOLDURANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Dolduran


TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Taşımacı


SÜRÜCÜ VE DİĞER GÖREVLİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 2 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Sürücü


ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Alıcı


BOŞALTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Boşaltan


TANK-KONTEYNER/TAŞINABİLİR TANK İŞLETMECİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 Uyarma
Ceza Kime Verilir: Firma


UYARMALARIN PARAYA ÇEVRİLME ŞARTLARI

İlgili Kanun: Madde 30 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarmaya 79 Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.


UYARMALARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE HER YIL İÇİN ARTIRIM ORANI

İlgili Kanun: Madde 30 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.


KALDIRILMAYAN VE 50‘YE ULAŞAN UYARMALARA VERİLECEK CEZA

İlgili Kanun: Madde 30 – 4
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği


KALDIRILMAYAN VE 50‘YE ULAŞAN UYARMALARA VERİLECEK CEZA

İlgili Kanun: Madde 31 – 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.


FAALİYET DURDURMANIN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ÖDEME YAPMA CEZASI

İlgili Kanun: Madde 31 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.


UYARMA KALDIRMA SÜRESİ VE ÜCRETİ

İlgili Kanun: Madde 31 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.
Cezası: En geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır.


YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BULUNDURMAMA

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Araçta Yangın Söndürme cihazı bulundurmama veya eksik bulundurma
Cezası: 273 TL
Ceza Kime Verilir: Bağlı bulunduğu durak