BİLGİ MERKEZİ

Mevzuatlar

Kanunlar, yönetmelikler, yönergeler, genelgeler, uluslararası sözleşmeler ve tebliğlere dair mevzuatlar.

Cezalar

İşletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde karşılaştıkları cezalar.

TM NEDİR?

Tehlikeli madde veya uluslararası kısaltmasıyla HAZMAT (Hazardous Material) nedir?

KİMLER TMGD HİZMETİ ALMALIDIR?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almakla yükümlü kişi ve kuruluşlar.

TMGD NE İŞ YAPAR?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı'nın görev ve yükümlülükleri.

İŞLETME SORUMLULUKLARI

Tehlikeli Madde Güvenliği ile ilgili işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri.

SIKÇA SORULAN SORULAR

TMGD hakkında Sıkça Sorulan Sorular.